ČZU společně s T-Mobile vytváří nejmodernější 5G kampusovou síť

ČZU společně s T-Mobile vytváří nejmodernější 5G kampusovou síť
Fotografie: ČZU v Praze
  • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) podepsala se společností T-Mobile Czech Republic memorandum o dlouhodobé spolupráci
  • Zahrnuje vybudování komplexně digitalizovaného kampusu a dalších univerzitních pracovišť na nejnovější 5G Stand Alone s využitím IoT platformy
  • V příštích čtyřech letech chce ČZU dokončit komplexní digitalizaci, spočívající ve vytvoření digitálního ekosystému zaměřeného na vědy o živé přírodě
  • Součástí unikátního projektu bude nejen propojení celého kampusu, ale i vzdálených pracovišť univerzity

Kampus v Suchdole s dvaceti tisíci studenty a téměř dvěma tisíci zaměstnanci na rozloze 44 hektary tvoří ideální sídelní vzorek pro plánování moderních měst. Univerzita tak může uplatnit nové technologie digitalizace například pro automatizaci v oblasti úspory nákladů a využití zdrojů, jako je spotřeba vody a energií, management odpadu, parkování apod., dále v oblasti vyhodnocení rizik s využitím aktivních prvků bezpečnosti. Zkušenosti budou přeneseny do plánů rozvoje územních sídel v rámci České republiky.


Díky technologii 5G vytvoříme na ČZU experimentální prostor budoucnosti, ve kterém budou moci studenti, vědci i firmy testovat možnosti digitalizace a Průmyslu 4.0. StandAlone síť 5. generace jim umožní přenášet enormní množství dat z laboratoří, venkovních čidel či vozidel do datových center ke zpracování a tvorbě inovativních produktů a řešení,“ říká Luboš Lukasík, ředitel divize pro firemní zákazníky a veřejnou správu společnosti T-Mobile Czech Republic.

Zvláštní pozornost bude věnována využití technologií při adaptaci krajiny na klimatickou změnu.

Kromě digitálního kampusu se Česká zemědělská univerzita v Praze zaměřuje na výzkum a vývoj moderních technologií pro oblast precizní péče o krajinu. Zvláštní pozornost bude věnována využití technologií při adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Vedle 5G kampusové sítě bude proto T-Mobile implementovat v zemědělském polygonu ČZU také novou síť internetu věcí (ioT). Ta dokáže v rozsáhlém terénu přenášet malé objemy dat z velkého množství zařízení, a to vše s minimální spotřebou elektrické energie. Senzory, které T-Mobile umístí na ploše 800 hektarů, tak poskytnou přesnější data pro modely fungování například v oblasti vodohospodářství. Další společné projekty budou zaměřené na dendrologii, výměnu plynů mezi půdou a vzduchem nebo na agrovoltaiku.

Nabídneme-li ta nejmodernější řešení našim studentům přímo v kampusu, kde tráví většinu studentského života, dá se předpokládat, že tyto zkušenosti přenesou přirozeně do praxe. ČZU by se tímto projektem chtěla zařadit mezi nejmodernější univerzity ve světě. S řadou z nich dnes již aktivně spolupracuje,“ uvedl rektor ČZU prof. Petr Sklenička. Nedílnou součástí záměru je nabídka spolupráce partnerům z podnikatelského prostředí s cílem zkrátit cestu od nápadu k realizaci. Podnikatelé budou moci své návrhy či produkty testovat v této high-tech laboratoři a zároveň se budou moci podílet na inovacích v rámci aktivit ČZU.


Projekty univerzitních kampusových 5G sítí jsou skvělou ukázkou využití sítí nové generace pro rozvoj digitálních inovací, na nichž spolupracují vysoké školy, operátoři i další firmy a organizace. Vzniká tak unikátní ekosystém, díky kterému budou dostupnější lepší digitální služby pro občany i nová řešení pro digitální transformaci firem. To vše podporuje MPO v rámci svých digitálních strategií, například formou podpory průmyslového výzkumu v programu TREND či podporu tzv. demonstračních projektů z Národního plánu obnovy,“ říká Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace.

Propojení high-tech kampusu se vzděláváním studentů a výzkumem je jedinečnou kombinací, která umožňuje připravovat odborníky schopné řešit výzvy, jimž bude společnost čelit v následujících desetiletích, mimo jiné kyberbezpečnost,“ zdůraznil Ing. Jakub Kleindienst, kvestor ČZU.

Související články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze