U. S. Steel Košice míří k udržitelnější budoucnosti, minimalizují klimatickou stopu

U. S. Steel Košice míří k udržitelnější budoucnosti, minimalizují klimatickou stopu
Fotografie: ČEZ
  • Firmy U. S. Steel Košice, ČEZ a ESCO Slovensko podepsaly nezávazné memorandum o spolupráci na vytvoření strategického partnerství
  • Týká se zásobování oceláren bezemisní elektřinou z obnovitelných a jaderných zdrojů či zavádění energeticky úsporných opatření a opatření na snižovaní klimatické stopy

Firmy U. S. Steel Košice, ČEZ a ESCO Slovensko (coby společný podnik ČEZ ESCO a Slovenského plynárenského priemyslu) podepsaly nezávazné memorandum o spolupráci na vytvoření strategického partnerství, jehož předmětem bude analýza budoucích energetických potřeb USSK a spolupráce při zásobování oceláren bezemisní elektřinou z obnovitelných a jaderných zdrojů či zavádění energeticky úsporných opatření a opatření na snižovaní klimatické stopy.

Memorandum podepsali na jedné straně Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ, a Martin Novák, člen představenstva ČEZ, a na straně druhé prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno a viceprezidentka pro dceřiné společnosti a generální právní zástupkyně Elena Petrášková. Partneři se shodli na potřebě analýzy energetických potřeb košického provozu v oblasti energetických úspor a dlouhodobého zásobování energií.


Chceme udržet košický provoz v první ocelářské lize a přispět k dekarbonizaci průmyslu na Slovensku. Firmy ČEZ a ESCO Slovensko by měly pomoci zabezpečit, že naše cesta k udržitelnému provozu bude efektivní, transparentní a postavená na bezemisních zdrojích energie a inovativních technologiích,“ říká prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno. „ČEZ a U. S. Steel Košice jsou společnosti plně odhodlané chránit klima a podnikat zodpovědně a udržitelně. ČEZ poskytuje klimaticky neutrální a úsporná řešení firmám v Česku, na Slovensku, v Německu i dalších státech střední Evropy. Dekarbonizace ocelářství je ale pro nás i pro celou Evropu novou výzvou a velmi důležitým úkolem. Jsme rádi, že jsme získali tak silného a stejně odhodlaného partnera jako U. S. Steel Košice. Konkrétní řešení bude pro košické ocelárny navrhovat ESCO Slovensko, naše společná dcera, kterou jsme založili s dalším silným hráčem – Slovenským plynárenským priemyslom,“ říká Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ.

Na slovenském energetickém trhu jsme lídrem v oblasti efektivních, úsporných řešení ohleduplných k životnímu prostředí. Máme za sebou úspěšné zakázky např. pro nemocnice, bytové správy, ale i firemní klientelu. Partnerství s U. S. Steel Košice a společné projekty, kterými budeme naplňovat dnes uzavřené memorandum, však naše působení posouvají na novou úroveň,“ dodává Naďa Hartmann, generální ředitelka ESCO Slovensko. ESCO Slovensko provede komplexní analýzu současného stavu energetiky v U. S. Steel Košice a její dceřiné společnosti Ferroenergy a na základě závěrů této analýzy navrhne řešení, která budou přinášet energetické úspory a sníží emise a náklady na energie.

ČEZ a ESCO Slovensko zejména provedou analýzu:

  • Spolupráce na inovativních a energeticky úsporných řešeních při potenciální realizaci některých dekarbonizačních projektů
  • Možnosti zásobování energeticky náročného provozu oceláren čistě bezemisní elektřinou z jaderných a obnovitelných zdrojů
  • Výstavbu nových obnovitelných zdrojů přímo v areálu oceláren
  • Zavedení dalších opatření na snižování emisí skleníkových plynů zvyšováním energetické účinnosti
  • Využití dotačních titulů pro všechna tato řešení

Partnerství U. S. Steel Košice, ČEZ a ESCO Slovensko už přineslo první konkrétní výsledky. ESCO Slovensko v Košicích zanalyzovalo například možnost decentralizace výroby stlačeného vzduchu, modernizace zásobování teplem a uchází se o rekonstrukci centrální výměníkové stanice. Podobným směrem se v minulosti vydaly i huť LIBERTY Ostrava, jak jsme vás informovali, stejně jako různá města, jako je například Břeclav.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze