Co dělat po očkování vakcínou proti koronaviru?

Co dělat po očkování vakcínou proti koronaviru?
Fotografie: unsplash.com
 • U každého léku, včetně vakcín proti koronaviru, existuje riziko vzniku nežádoucích účinků
 • Pokud vznikne podezření na nový nežádoucí účinek, je zahájeno podrobné přehodnocení
 • Mezi nejčastější reakce po očkování patří bolest nebo zduření v místě vpichu, únava nebo zimnice

Každý léčivý přípravek, tedy i vakcíny proti nemoci COVID-19, jsou před udělením registrace důsledně hodnoceny. Musí být splněny vysoké nároky na kvalitu, bezpečnost a účinnost. U každého léku, včetně vakcín proti koronaviru, však existuje riziko vzniku nežádoucích účinků. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o očkování proti nemoci COVID-19 se Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodl připomenout informace o očekávaných nežádoucích účincích těchto vakcín.

Bezpečnost vakcín proti COVID-19 je důsledně a nepřetržitě monitorována. Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) se průběžně zabývá nahlášenými podezřeními na nežádoucí účinky těchto vakcín. Pokud na základě hlášení vznikne podezření na možný nový nežádoucí účinek, je zahájeno podrobné přehodnocení. Další hodnocení pak probíhá v pravidelných intervalech. Pokud dojde k potvrzení příčinné souvislosti mezi vakcínou a hodnocenou reakcí, je nový nežádoucí účinek doplněn do textů o přípravku (Souhrn údajů o přípravku/ Příbalová informace). Texty o přípravku jsou průběžně aktualizovány a jsou nejlepším zdrojem informací o aktuálně prokázaných nežádoucích účincích.

Pokud by se objevily závažné reakce a vznikla by pochybnost o bezpečnosti vakcín, pak má EMA i Evropská komise celou řadu nástrojů, od změny v používání vakcín až po zrušení jejich registrace. Nyní platí, že přínosy očkování proti koronaviru převažují nad jeho možnými riziky. Je třeba stále pamatovat na to, že očkování chrání před onemocněním COVID-19, které ohrožuje pacienta závažnými zdravotními komplikacemi, může ohrozit jeho život nebo způsobit závažné následky. Po jakékoliv vakcinaci se doporučuje klidový režim, díky kterému se dají lépe zvládnout očekávané reakce po očkování, jako jsou například bolest hlavy, kloubů, svalů, horečka nebo bolest v místě vpichu. Tyto projevy však během pár dní odezní.

Jaké reakce se po očkování proti COVID-19 objevují nejčastější?

 • bolest nebo zduření v místě vpichu
 • únava
 • zimnice
 • horečka
 • průjem
 • bolest hlavy

Jsou ale také situace, kdy je potřeba neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, popsat své zdravotní obtíže a sdělit, kdy proběhlo očkování a jaká vakcína byla aplikována. Díky tomu lékař může zvážit například i projevy nežádoucích účinků, které se mohou objevit třeba jen velmi vzácně.

Obraťte se na lékaře, pokud v době po očkování pozorujete následující reakce:

 • dušnost
 • bolest na hrudi
 • otoky nohou
 • bolest nohou
 • přetrvávající bolest břicha
 • silné nebo přetrvávající bolesti hlavy
 • rozmazané vidění
 • zmatenost
 • záchvaty křečí
 • petechie jinde než v místě aplikace (drobné červené nebo fialové tečky na kůži)
 • spontánní krvácení
 • náhlý přírůstek hmotnosti spojený s otoky končetin (současně může být i pocit na omdlení či mdloba)
 • silný tlukot srdce, který může být nepravidelný
 • slabost a paralýza končetin, které mohou postupovat do hrudníku a obličeje
 • a jiné závažné reakce

Pokud máte podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, určitě jej nahlaste. Pracovníci ve zdravotnictví mají podle zákona o léčivech povinnost podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky všech léčiv nahlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze