Povinná izolace kvůli koronaviru v Česku končí

Povinná izolace kvůli koronaviru v Česku končí
Fotografie: unsplash.com
  • Povinná izolace kvůli koronaviru skončí ve čtvrtek 20. dubna
  • Izolace bude i nadále zajišťována, pokud to bude nezbytné, pro zajištění ochrany veřejného zdraví
  • O nařízení případné izolace bude rozhodovat praktický lékař nebo krajská hygienická stanice

Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení zkušeností a poznatků o onemocnění covid-19 přistoupilo ve spolupráci s odborníky ke změně v přístupu při nařizování izolací u osob s prokázaným onemocněním. Plošné (automatické) nařizování izolací bude ukončeno ke dni účinnosti novely vyhlášky č. 101/2022 Sb., a to 20. dubna 2023. Izolace je a bude stále, a to i pro onemocnění covid-19, nařizována v případech, kdy to bude nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví. Dále v případech, kdy v rámci posouzení nezbytnosti stanovení izolace jsou zjištěny epidemiologické souvislosti. Mezi ty můžeme zařadit zvýšené riziko dalšího šíření onemocnění covid-19, a to především v návaznosti na zdravotní stav osoby (klinický průběh onemocnění) do svého nejbližšího okolí (rodina, spolupracovníci). Nařízení izolace také závisí na charakteru vykonávané práce a sociálních kontaktech – rozdílná je míra významnosti rizika šíření nákazy například v prostředí poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebo na místech, kde pobývají osoby s oslabenou imunitou.


Jinými slovy, lze uvést, že izolace bude nařizována primárně v případech, kdy míra rizika je vyšší než akceptovatelná, např. u osob pracujících s imunitně oslabenými jedinci a chronicky nemocnými pacienty a nebude možné stanovit jiná protiepidemická opatření. Hodnocení zdravotního rizika a relevantnosti nařízení izolace či obdobných protiepidemických opatření bude posuzovat poskytovatel zdravotních služeb (praktický lékař) nebo orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

Tato změna přístupu neznamená konec koronaviru. Stále existuje možnost nařízení individuální izolace, karantény. Stále jsou všeobecně platná a jsou více než doporučována základní pravidla předcházení šíření infekčních onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje dodržovat tato dvě pravidla:

  1. Jsem-li nemocný, zůstávám doma, mimo okruh vnímavých a starších jedinců.
  2. Dodržuji respirační hygienu. Myji si ruce mýdlem. Větrám dostatečně. Sportuji dostatečně.
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze