Chytré solární koše se v Praze osvědčily, ukáží se v dalších lokalitách

Chytré solární koše se v Praze osvědčily, ukáží se v dalších lokalitách
  • Půl roku vyhazovali směsný odpad kolemjdoucí na pražských Příkopech, Náměstí Republiky a Rašínově nábřeží do třiceti speciálních solárních košů
  • Odpad se uvnitř koše slisuje a v momentě, kdy je koš plný, sám přivolá svozovou firmu pro účely vyprázdnění
  • Vyhodnocení testovacího období ukázalo, že tento typ košů dokáže ušetřit značné finanční prostředky, a tak se rozšíří do dalších lokalit

„Výsledky projektu jsou velmi pozitivní. Ukázalo se, že tyto koše jsou skutečně efektivní. Díky snížení počtu svozů ušetří městu peníze a vzhledem k tomu, že svozová auta k nim vyrážejí méně často, přispívají také k lepšímu životnímu prostředí. Nyní budeme řešit, za jakých podmínek a do jakých lokalit bude nejvýhodnější je dále použít,“ komentovala výsledky půlročního pilotního provozu solárních košů pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Testované koše čerpaly energii ze slunečního záření prostřednictvím fotovoltaických článků. Komunikaci se svozovou firmou zajišťovaly senzory, které díky napojení na on-line dispečink hlásily stav zaplněnosti košů.

Solární koš

„Oproti běžným košům se snížil počet svozů o 95 %. Pokud to převedeme do finančního vyjádření, za půl roku tato technologie ušetřila přes 830 000 Kč bez DPH,“ uvedl Vladimír Zadina, ředitel odboru Smart Prague v městské firmě Operátor ICT, která je v hlavním městě pověřena k zavádění a testování inovací.

Testovací provoz košů byl bezproblémový. Operátor ICT nemusel řešit žádné významné technické závady. V průběhu provozu byla na koše doinstalována nášlapná madla pro komfortnější otevírání a popelníky na horní desku koše. Díky lisování vhozeného odpadu a vysypání koše v momentě jeho zaplnění přispěly koše také k tomu, že jejich okolí bylo čistější.

Jak budou koše dále využity?

Rada hlavního města Prahy na základě závěrečné zprávy z pilotního projektu uložila, aby návrh dalšího postupu, jak koše co nejefektivněji využít, zpracoval Operátor ICT spolu s Pražskými službami a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy.

„Důležité pro budoucí využití košů bude vytipovat vhodné oblasti v hlavním městě, kam je umístit, aby měly podobnou efektivitu jako v testovacím provozu. Dále spolu s Pražskými službami vytvoříme koncept, jak systém na základě poznatků z pilotního projektu co nejlépe nastavit pro plný provoz. Zásadní bude to, aby data o provozu, která koše generují, vlastnila a spravovala Praha, potažmo městský podnik, který k tomu určí,“ doplnil Zadina s tím, že testovací provoz byl prováděn formou služby, kterou kompletně poskytl externí dodavatel.

Přístup k datům a jejich správa jsou klíčovým prvkem celého systému kompresních košů. Tato data, podobně jako mnohá další data z inovačních metropolitních projektů, se budou sbíhat a analyzovat v Datové platformě Prahy. Tento informační systém bude představovat jednotné místo pro sběr a vyhodnocování všech relevantních dat o městě. Projekt Datové platformy se nyní dokončuje a připravuje k brzkému spuštění.

Zdroj: tisková zpráva

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze