Analýza nárůstu záchytů tuberkulózy neukázala na souvislost s uprchlickou krizí

Analýza nárůstu záchytů tuberkulózy neukázala na souvislost s uprchlickou krizí
Fotografie: Julia Koblitz, unsplash.com
  • NRLM provedla analýzu dat a výsledek prozatím neukazuje na souvislost mezi nárůstem výskytu tuberkulózy a příchodem většího množství lidí prchajících před válkou na Ukrajině
  • Podrobné zjištění původu vzorků zaslaných do NRLM v období od 1.3 do 21. 4. 2022 ukázalo, že pokud pocházejí od cizích státních příslušníků, jde ve většině případů o nemocné s vazbami na ČR již před rokem 2022

Jak jsme již informovali, Národní referenční laboratoř pro mykobakterie zaznamenala nárůst kmenů M. tuberculosis zaslaných ke konfirmačnímu stanovení citlivosti na antibiotika. Aby bylo možné určit jednoznačně důvod tohoto zvýšeného nárůstu vzorků, odborníci prověřili každý vzorek zaslaný do NRLM a upřesnili, zda se jedná o člověka, který přišel do naší země nedávno, nebo o pacienta s trvalým pobytem, spolu s informací zda byl před před příchodem již léčen.

Provedli jsme nejen analýzu dat aktuálně zaslaných vzorků M. tuberculosis v období od 1. 3. do 21. 4. 22, ale porovnali jsme i počty vzorků za stejná období v letech 2017 až 2022. Dále jsme analyzovali data z registru tuberkulózy za celý rok z let 2017 až 2021 (data z registru tuberkuózy za rok 2022 budou k dispozici od května 2023). Tak jsme zjistili, že v období od 1. 3. do 21. 4. došlo v letech 2019, 2020 a 2021 k výraznému poklesu konfirmovaných vzorků oproti rokům 2017 a 2018. K navýšení počtu konfirmovaných vzorků dochází opět až v roce 2022. Dále podrobná analýza roku 2021 ukázala, že bylo testováno více vzorků M. tuberculosis ve druhé polovině roku. Ačkoli nejsme schopni přesně identifikovat příčinu poklesu testování, která nastala již v roce 2019, a jeho opětovné navýšení až na konci roku 2021 a v roce 2022, zdá se, že tento pokles je spojen jednak s trvale se snižující incidencí tuberkulózy v ČR (data z let 2019 až 2021) a dále i s opatřeními proti šíření koronaviru (data z let 2020 a 2021),“ popsala metodiku a výsledky vedoucí NRL pro mykobakterie Ing. Věra Dvořáková, Ph.D.


Výrazný pokles záchytu M. tuberculosis v letech 2020 a 2021 oproti rokům 2017, 2018 a 2019 byl rovněž zjištěn i při analýze dat z registru tuberkulózy vždy za celý rok. Vzhledem ke skutečnosti, že M. tuberculosis je pomalu rostoucí bakterie, trvá týdny a v některých případech i měsíce, než je vzorek zaslán ke konfirmačnímu stanovení do NRLM. Vznikne-li tedy situace, která má vliv na snížení nebo zvýšení počtu testovaných vzorků, vždy dochází k určité setrvačnosti, než se změna plně projeví, a to vždy na začátku a na konci daného období. Pracovníci SZÚ budou nadále situaci monitorovat, a to ve spolupráci s Národní jednotkou dohledu nad tuberkulózou (NJDT) FN Bulovka i s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

V České republice funguje systém dohledu nad TBC, který je schopen adekvátně reagovat na případný nárůst výskytu onemocnění v populaci. Hlášené případy kontrolují příslušné Krajské hygienické stanice, podobně jako u dalších sledovaných infekčních nemocí. Vzorky od pacientů, kteří jsou pozitivní na bakterie způsobující TBC, následně opětovně vyšetřuje Národní referenční laboratoř pro mykobakterie SZÚ, aby tak potvrdila nález a přesně definovala kmen, který onemocnění způsobil,“ připomněla nastavení systému ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková.

Související články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze