Vědci už jsou blízko tomu vysvětlit 65 let starou záhadu Slunce

Vědci už jsou blízko tomu vysvětlit 65 let starou záhadu Slunce
Fotografie: ESA/ATG medialab, NASA/Johns Hopkins APL
  • Vědci se snaží objasnit, proč je koróna o tolik žhavější než povrch Slunce
  • Díky spojení sond od ESA a NASA se ukázalo, že jejich hypotéza o přenosu energie je nejspíše pravdivá
  • Aby mohla být teorie potvrzena, budou muset provést další pozorování

Slunce vědci sledují již mnoho let, jedna záhada však stále není zcela objasněná – proč je vrchní vrstva atmosféry o tolik žhavější, než samotný povrch Slunce? Povrch má přibližně 6 000 °C, ale atmosféra Slunce – nazývaná koróna – dosahuje až jednoho milionu stupňů Celsia. Koróna by ale měla být chladnější, jelikož energie pochází ze středu Slunce a jak se postupně vzdaluje, měla by chladnout. Vědci jsou nyní odpovědi na tuto záhadu o něco blíže, a to díky sondě Solar Orbiter od ESA a sondě Parker Solar Probe od NASA.

Předpokládá se, že proudění ve sluneční atmosféře vede k zahřívání plazmatu v koróně. Vědci však při zkoumání, zda je tato teorie pravdivá, narazili vždy na stejný problém – pomocí jedné sondy nelze shromáždit potřebná data. A právě nyní mají solární fyzici k dispozici dvě kosmické lodě, kdy každá poskytuje trochu jiné informace.

Solar Orbiter byl navržen tak, aby se dostal ke Slunci co nejblíže a prováděl měření jak u Slunce, tak z větší dálky, kdy jej pozoruje v různých vlnových délkách. Sonda Parker Solar Probe se dokáže ke Slunci přiblížit ještě blíže a provádí měření pouze u něj.


Aby se však mohly informace spojit, musela by být Parker Solar Probe v zorném poli jednoho z přístrojů Solar Orbiter, aby mohl zaznamenat výsledky měření. Výzkumník Daniele Telloni z Italského národního institutu pro astrofyziku (INAF) minulý rok zjistil, že obě sondy budou ve správné konfiguraci 1. června 2022. Bylo ale zapotřebí Solar Parker o 45 stupňů pootočit od Slunce. Manévr musel být pečlivě předem naplánován, jelikož obrovský žár může být při každé změně problém.

Použití obou kosmických lodí ukázalo, že fyzici mají ve své teorii o přenosu energie nejspíše pravdu. „Stimulací náhodných pohybů tekutiny, ať už plynu nebo kapaliny, se energie přenáší do stále menších měřítek, což vyvrcholí přeměnou energie na teplo. V případě sluneční koróny je tekutina také magnetizována, a tak je k dispozici i uložená magnetická energie pro přeměnu na teplo,uvedla ESA v popisu. Bude však zapotřebí ještě více takovýchto pozorování, aby mohli vědci s jistotou potvrdit důvod žhavé koróny.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze