Za posledních 60 let se snížila celosvětová plocha lesů o více jak 60 %

Za posledních 60 let se snížila celosvětová plocha lesů o více jak 60 %
Fotografie: unsplash.com
  • Vědci sledovali ztrátu světových lesů mezi lety 1960 až 2019
  • Za tu dobu se snížila celosvětová plocha o 81,7 milionů hektarů
  • K největšímu úbytku dochází v rozvojových zemích

Lesní plochy jsou důležité pro regulaci klimatu, zachování ekosystémů i zajišťování potravy pro mnoho zvířat. Tým výzkumníků z Centra pro biodiverzitu a změnu klimatu v Japonsku zjistil, že celosvětová plocha lesů se od roku 1960 do roku 2019 zmenšila o 81,7 milionů hektarů. Pro zjištění tým použil data, jak se lesy v průběhu času měnily a jak ubývaly v kombinaci s nárůstem populace. Celosvětové plochy lesů se za tuto dobu snížily o více jak 60 %, a to z 1,4 hektaru v roce 1960 na osobu, na 0,5 hektaru na osobu v roce 2019, uvedl iopscience.iop.org.

Neustálá ztráta a degradace lesů ovlivňuje integritu lesních ekosystémů, snižuje jejich schopnost vytvářet a poskytovat základní služby a udržovat biologickou rozmanitost. Ovlivňuje také životy nejméně 1,6 miliardy lidí na celém světě, převážně v rozvojových zemích, kteří jsou z různých důvodů závislí na lesích,“ vysvětlili autoři studie. Výsledky také odhalily, že k největšímu úbytku docházelo v posledních letech v zemích s nižšími příjmy, naopak v zemích s vyššími příjmy docházelo k nárůstu lesních ploch.


Mezi lety 1960 a 2019 bylo vykáceno 437,3 milionů hektarů lesa, ale vysázeno bylo pouze 355,6 milionů hektarů. Ochrana stromů ve vyspělých zemí je již dnes v rámci udržitelnosti a ekologie monitorována a postupně se dostává i do rozvojových zemí. „Abychom pomohli dosáhnout cílů těchto iniciativ, existuje hluboká potřeba zvrátit nebo alespoň vyrovnat křivku globální čisté ztráty lesů zachováním zbývajících světových lesů a obnovou a rehabilitací degradované lesní krajiny,“ vysvětlili autoři a dodali, že pro snížení úbytku lesů je do budoucna potřeba snížit závislost na dovážení dřeva z tropických lesů, které jsou důležité pro ekosystém.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze