COVID-19 způsobil u dětí největší pokles očkování za poslední tři desetiletí

COVID-19 způsobil u dětí největší pokles očkování za poslední tři desetiletí
Fotografie: unsplash.com
  • WHO a UNICEF bijí na poplach, protože nové údaje ukazují, že celosvětová proočkovanost v roce 2021 nadále klesala
  • 25 milionům kojenců přitom chybí život zachraňující očkování

Dne 15. 7. 2022 zveřejnily WHO a UNICEF oficiální údaje, podle kterých došlo k největšímu poklesu proočkovanosti dětí za přibližně 30 let. Procenta dětí, které dostaly tři dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli (DTP3), což je ukazatel pro porovnání proočkovanosti v rámci zemí i mezi nimi, klesla mezi lety 2019 a 2021 o 5 procentních bodů na 81 procent.


Výsledkem bylo, že jen v roce 2021 nedostalo jednu nebo více dávek DTP v rámci rutinní imunizace 25 milionů dětí. To je o 2 miliony více než v roce 2020 a o 6 milionů více než v roce 2019, což znamená rostoucí počet dětí ohrožených závažnými chorobami, kterým lze předcházet očkováním. Pokles byl způsoben mnoha faktory, včetně zvýšeného počtu dětí žijících ve válkou zasažených oblastech a obtížných podmínkách, kde je přístup k očkování často náročný, včetně zvýšeného množství dezinformací a problémů souvisejících s COVID-19, jako je narušení péče a dodávek vakcín nebo přesměrování zdrojů, které omezilo přístup a dostupnost očkování.

Toto je výstraha pro zdraví dětí. Jsme svědky největšího trvalého poklesu proočkovanosti dětí za generaci. Následky se odrazí na životech,“ řekla Catherine Russell, výkonná ředitelka UNICEF. „Zatímco se v loňském roce očekávaly obtíže spojené s pandemií v důsledku lockdownů spojených s onemocněním COVID-19, nyní vidíme další pokračující pokles. COVID-19 není omluvou. Potřebujeme doočkovat chybějící miliony dětí, jinak budeme nevyhnutelně svědky dalších epidemií, více nemocných dětí a většího tlaku na již tak napjaté zdravotní systémy.

Celkem 18 z 25 milionů dětí nedostalo během roku jedinou dávku DTP, naprostá většina z nich žije v zemích s nízkými a středními příjmy, přičemž nejvyšší počty zaznamenaly Indie, Nigérie, Indonésie, Etiopie a Filipíny. Mezi země s největším relativním nárůstem počtu dětí, které v letech 2019 až 2021 nedostaly jedinou vakcínu, patří Myanmar a Mosambik (počítáno ze zemí s alespoň 10 000 dětmi s nulovým počtem dávek v roce 2021).

Celosvětově se snížila proočkovanost proti lidskému papilomaviru (HPV) o více než čtvrtinu v porovnání s rokem 2019. To má vážné důsledky pro zdraví žen a dívek, protože celosvětová proočkovanost první dávkou HPV vakcínou je nyní pouze 15 %, přestože první vakcíny byly schváleny před více než 15 lety. Předpokládalo se, že rok 2021 bude rokem „obnovy“, během něhož budou obnoveny napjaté imunizační programy a kohorta dětí, která v roce 2020 nebyla očkována, bude doočkována. Místo toho se proočkovanost DTP3 vrátila zpět na nejnižší úroveň od roku 2008, což spolu s poklesem proočkovanosti jinými základními vakcínami posunulo svět mimo cestu naplnění globálních cílů, včetně ukazatelů imunizace pro Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals).

K tomuto historickému poklesu proočkovanosti dochází na pozadí rychle rostoucího počtu případů závažné akutní podvýživy. Podvyživené dítě má již tak oslabenou imunitu a vynechané očkování může znamenat, že běžné dětské nemoci se pro něj rychleji stanou smrtelnými. Souběh nedostatku potravy a problémů s očkováním vede ke vzniku krizových podmínek pro přežití dětí. Proočkovanost klesla ve všech regionech, přičemž region východní Asie a Tichomoří zaznamenal nejstrmější změnu v proočkovanosti DTP3, když za pouhé dva roky došlo k poklesu o 9 %. „Plánování a řešení COVID-19 by také mělo jít ruku v ruce s očkováním proti jiným smrtelným nemocem, jako jsou spalničky, zápal plic a průjem,“ řekl Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO. „Není to otázka buď/anebo, je možné dělat obojí.

Některým zemím se podařilo pokles očkování zastavit. Uganda si udržela vysokou úroveň proočkovanosti v rutinních očkovacích programech a zároveň zavedla cílený program očkování proti COVID-19 na ochranu prioritních populací, včetně zdravotnických pracovníků. Podobně se vrátil Pákistán na úroveň proočkovanosti před pandemií díky závazku vlády a značnému úsilí o catch-up vakcinaci. Za dosažení tohoto cíle uprostřed pandemie, kdy zdravotnický systém a zdravotníci byli pod značným tlakem, je třeba gratulovat.


K dosažení globální úrovně proočkovanosti a zabránění vzniku epidemií bude zapotřebí obrovského úsilí. Nedostatečná úroveň proočkovanosti již vedla v posledních 12 měsících k epidemiím spalniček a dětské obrny, kterým se dalo předejít, což podtrhuje zásadní roli očkování při udržování zdraví dětí, dospívajících, dospělých a společnosti. Proočkovanost první dávkou vakcíny proti spalničkám klesla na 81 procent v roce 2021, což je také nejnižší úroveň od roku 2008. V roce 2021 nedostalo svou první dávku vakcíny proti spalničkám 24,7 milionů dětí, což je o 5,3 milionů více než v roce 2019. Dalších 14,7 milionů nedostalo potřebnou druhou dávku. Podobně ve srovnání s rokem 2019 nedostalo třetí dávku vakcíny proti dětské obrně o 6,7 milionů dětí více a 3,5 milionu dětí nedostalo první dávku vakcíny proti HPV, která chrání dívky před rakovinou děložního čípku v pozdějším věku.

Prudký dvouletý pokles proočkovanosti přichází po téměř deseti letech vzestupu, proto je důležité řešit nejen narušení vakcinace související s pandemií, ale také řešit systémové problémy tak, aby se zajistilo naočkování každého dítěte a dospívajícího. WHO a UNICEF spolupracují s Gavi, Vaccine Alliance a dalšími partnery na splnění globálního programu Imunizační Agendy 2030 (IA2030), strategie pro všechny země a příslušné globální partnery k dosažení stanovených cílů v oblasti prevence nemocí, proti nimž se dá očkovat a dodávek vakcín všem a všude, v každém věku.

Je velmi zneklidňující vidět již druhý rok po sobě, že stále více dětí není chráněno před nemocemi, kterým lze předcházet. Prioritou Aliance musí být pomáhat zemím udržovat, obnovovat a posilovat rutinní imunizaci spolu s prováděním ambiciózních plánů očkování proti COVID-19, a to nejen za pomoci vakcín, ale také vytvořením strukturální podpory pro zdravotnické systémy, které očkování budou provádět,“ řekl Dr. Seth Berkley, generální ředitel společnosti Gavi, Vaccine Alliance.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze