EMA obdržela žádost o registraci molnupiraviru, nadějného léku na léčbu koronaviru

EMA obdržela žádost o registraci molnupiraviru, nadějného léku na léčbu koronaviru
Fotografie: Myriam Zilles, unsplash.com
  • Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala s posuzováním žádosti o registraci léčivého přípravku Lagevrio (molnupiravir)
  • Jde o protivirový léčivý přípravek určený k podání ústy pro léčbu COVID-19 u dospělých
  • Vyvíjí jej společnost Merck Sharp & Dohme ve spolupráci s Ridgeback Biotherapeutics

EMA posoudí přínosy a rizika molnupiraviru ve zkrácené lhůtě a mohla by vydat stanovisko v časovém horizontu několika týdnů, pokud budou předložené údaje dostatečně spolehlivé a úplné tak, aby prokázaly jeho účinnost, bezpečnost a kvalitu.


Takto krátký časový rámec je možný pouze proto, že EMA již přezkoumala podstatnou část údajů o léčivém přípravku během průběžného přezkumu (rolling review). Během této fáze posoudil Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury EMA údaje z laboratorních studií a studií na zvířatech (neklinické údaje), informace o kvalitě léku a způsobu jeho výroby a údaje o jeho účinnosti a bezpečnosti. Kromě toho CHMP vyhodnotil údaje z dokončených a probíhajících klinických studií. Patří mezi ně dosavadní výsledky z hlavní studie o účincích molnupiraviru u nehospitalizovaných, neočkovaných pacientů s alespoň jedním základním onemocněním, které je ohrožuje rozvojem závažného onemocnění COVID-19.

Kromě toho Pediatrický výbor (PDCO) agentury EMA vydal své stanovisko k pediatrickému výzkumnému plánu (PIP), který popisuje, jak by měl být léčivý přípravek dále vyvíjen a zkoušen pro použití u dětí v souladu se zrychlenými lhůtami pro léčivé přípravky pro léčbu COVID-19.

Pokud EMA dospěje k závěru, že přínosy molnupiraviru při léčbě COVID-19 převažují nad jeho riziky, doporučí udělení registrace. Evropská komise poté v návaznosti na doporučující stanovisko EMA vydá rozhodnutí o registraci platné ve všech členských státech EU a EHP rovněž ve zkrácené lhůtě. EMA bude o vydání stanoviska informovat, jakmile to bude aktuální.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze