Třetí dávka očkování proti COVID-19 není nutná, říkají experti z EMA a ECDC

Třetí dávka očkování proti COVID-19 není nutná, říkají experti z EMA a ECDC
Fotografie: unsplash.com
  • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dnes vydalo technickou zprávu
  • Podle ní není na základě současných důkazů naléhavá potřeba podání dalších či posilovacích dávek vakcín proti COVID-19 plně očkovaným osobám v běžné populaci
  • V rámci očkování však mohou být zváženy dodatečné dávky pro osoby se silně omezeným imunitním systémem

Jak však experti uvádí, je důležité rozlišovat mezi posilovací dávkou pro osoby s normálním imunitním systémem a dalšími dávkami pro osoby s oslabeným imunitním systémem. Některé studie uvádějí, že dodatečná dávka vakcíny může zlepšit imunitní odpověď u osob s oslabenou imunitou, jako jsou osoby po transplantaci orgánů, jejichž odpověď na očkování může být snížena. V takových případech by již nyní měla být zvážena možnost podání další dávky. Rovněž je možné zvážit podání dodatečné dávky jako preventivní opatření seniorům, zejména těm, kteří pobývají v zařízeních dlouhodobé péče.


Důkazy o účinnosti vakcín proti COVID-19 a době trvání ochrany ukazují, že všechny očkovací látky schválené v EU/EHP poskytují vysokou ochranu před hospitalizací související s onemocněním COVID-19, před závažným onemocněním a úmrtím. Data však ukazují, že přibližně jeden ze tří dospělých v EU/EHP starších 18 let stále není plně očkován. V této situaci by nyní mělo být prioritou očkovat všechny, kteří mohou být očkováni a kteří ještě nedokončili doporučené základní očkovací schéma. Rovněž je nezbytné nadále dodržovat všechna protiepidemická opatření, jako je dodržování odstupů, hygiena rukou a dýchacích cest a v případě potřeby používat ochranu dýchacích cest, zejména ve vysoce rizikových prostředích.


Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nyní také posuzuje údaje o dalších dávkách a zváží, zda je v tomto ohledu vhodné rozšířit rozhodnutí o registraci a aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace. EMA bude rovněž posuzovat údaje o posilovací dávkách. Během posuzování příslušných údajů Evropskou agenturou pro léčivé přípravky mohou členské státy zvážit přípravné plány pro podávání posilovacích a dalších dávek.

Doporučení ohledně dalších a posilovacích dávek zůstává výsadou národních imunizačních komisí, které dávají doporučení k očkovacím kampaním v každém členském státě EU. Jen tak mohou být zohledněny místní podmínky, včetně epidemiologické situace (šíření viru a jeho variant), dostupnosti očkovacích látek a kapacit vnitrostátních zdravotnických systémů.


ECDC bude ve spolupráci s EMA případně aktualizovat svou technickou zprávu, která je dostupná zde, podle toho, jak budou dále shromažďovány a posuzovány údaje, které budou k dispozici k posilovacím a dodatečným dávkám. Mělo by rovněž pokračovat pečlivé sledování údajů o účinnosti vakcín a průlomových infekcích (infekce u již očkovaných osob), zejména u zranitelných skupin ohrožených závažným průběhem COVID-19. Členské státy se mezitím musí připravit na možné přizpůsobení svých očkovacích strategií, pokud by bylo zaznamenáno podstatné snížení účinnosti očkovacích látek v určitých skupinách obyvatel.

V souladu s touto rozvahou vydala již 23. 8. 2021 společné doporučení Česká vakcinologická společnost, Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění COVID-19. Státní ústav pro kontrolu léčiv poskytl k podání třetí, posilovací dávky vakcíny proti COVID-19 stanovisko Ministerstvu zdravotnictví ČR, které je v souladu se stanoviskem odborných společností.

Související články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze