Odčerpáním podzemní vody lidé posunuli rotaci Země

Odčerpáním podzemní vody lidé posunuli rotaci Země
Fotografie: unsplash.com
  • Vědci sledovali přečerpávaní podzemní vody mezi lety 1993 až 2010
  • Rotační pól Země se mění i přirozeně, ale přesun obrovského množství vody na něj má zásadní vliv
  • Posun neznamená změnu ročních období, ale do budoucna může ovlivnit klima

Na naší planetě je aktuálně 8 miliard lidí a číslo nezadržitelně roste. Spotřeba vody je tak stále vyšší, a to mělo za následek odčerpávání podzemní vody. Americká geofyzikální unie (AGU) však nyní zveřejnila studii, která uvádí, že odčerpáním podzemní vody a jejím přesunem na jiná místa se Země mezi lety 1993 až 2010 naklonila o téměř 80 cm. Odčerpání vody pro zemědělství, těžbu i použití v domácnostech způsobilo sice mírný, ale znatelný posun zemské hmoty, což mělo za následek posunutí rotačního pólu Země.

Podle klimatických modelů bylo vědci odhadnuto, že mezi lety 1993 až 2010 bylo odčerpáno 2 150 gigatun podzemní vody, což se rovná zvýšení hladiny moře asi o 6 milimetrů. „Rotační pól Země je bod, kolem kterého se planeta otáčí. Pohybuje se během procesu zvaného polární pohyb, což je situace, kdy se poloha rotačního pólu Země mění vzhledem ke kůře. Rozložení vody na planetě ovlivňuje rozložení hmoty,uvedla AGU. Geofyzik Ki-Weon Seo, který studii vedl, řekl, že rotační pól Země se ve skutečnosti mění, ale přemisťování podzemní vody má na rotační pól největší vliv.

To, že může voda změnit rotaci, vědci zjistili až v roce 2016, jedná se tedy o vcelku nezmapované území. Výzkumníci vyzkoušeli několik modelací, aby mohli posun rotačního pólu vysvětlit – nejprve zahrnuli ledové příkrovy a ledovce a poté různé redistribuci podzemní vody. Posun nejlépe seděl na model, kde bylo přerozděleno již zmíněných 2 150 gigatun podzemní vody, což odpovídá posunu přibližně 4,3 cm za rok.


Jsem velmi rád, že jsem našel nevysvětlenou příčinu posunu rotačního pólu. Na druhou stranu, jako obyvatel Země a otec jsem znepokojen a překvapen, když vidím, že čerpání podzemní vody je dalším zdrojem vzestupu hladiny moře,“ uvedl Seo. Záleží ale také na tom, kde se podzemní voda čerpá – ve středních šířkách má přerozdělení této vody větší vliv na rotační pól a během sledovaného období se voda odebírala právě z těchto míst. Jelikož se rotační pól mění i bez tohoto zásahu, nepředstavuje riziko pro změny v ročních období – do budoucna by to však mohlo mít dopad na klima.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze