Péče o zdraví je pro mnohé firmy i zaměstnance téma číslo jedna

Péče o zdraví je pro mnohé firmy i zaměstnance téma číslo jedna
Fotografie: unsplash.com
  • Mladí lidé si vybírají zaměstnavatele podle toho, jak se o ně stará
  • Firmy každý rok soutěží o certifikát Podnik podporující zdraví
  • Hlavní oblastí zaměření projektů PPZ je zdravý životní styl
  • V poslední době se firmy zaměřují také na zvládání psychosociálních rizik

Jde pravděpodobně o jeden z mála dopadů pandemie COVID-19, který můžeme označit za pozitivní. Kolektiv Státního zdravotního ústavu, který se dlouhodobě věnuje spolupráci s firmami na soutěži Podnik podporující zdraví (PPZ), dostává silnou zpětnou vazbu, která potvrzuje trend důrazu péče o zdraví na straně podniků i zaměstnanců. Podniky cílí na fakt, že zdravý zaměstnanec rovná se zdravá firma. Zvláště mladí lidé si pak vybírají zaměstnavatele podle toho, jak se o ně stará, jakou má firemní kulturu včetně podpory zdraví na pracovišti a jak se staví ke společenské odpovědnosti. Certifikát získaný v soutěži Podnik podporující zdraví, kterou už od roku 2005 každoročně vyhlašuje Hlavní hygienik ČR a realizuje Státní zdravotní ústav, se přitom stává mezi firmami uznávaným vysvědčením, kterým prokazují úspěchy na poli péče o své kolektivy.

„Soutěž Podnik podporující zdraví mimo jiné pozitivně přispívá k osvětě veřejného zdraví. To velmi podporuji a jsem rád, že stále častěji vidíme trend, kdy se firmy spolupodílí na zdravotním sektoru a přímo ovlivňují to, že se zaměstnancům ve společnosti daří lépe. A že lidé stále častěji při výběru zaměstnání chtějí pracovat právě u takovýchto zaměstnavatelů. To je skvělá zpráva,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „V době inflace se ukazuje, že zdravý zaměstnanec rovná se zdravá konkurenceschopná firma. Dávno už neplatí, že se podniky mezi sebou trumfují, kolik benefitů pro své zaměstnance mají. Situace je taková, že benefity se staly standardem. Každý podnik je jedinečný, má specifickou firemní kulturu a složení pracovní populace. V každém podniku je třeba zvolit specifický přístup,“ sděluje zkušenosti z konzultačních dnů s firmami MUDr. Vladimíra Lipšová, vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ.

Ale jak pečovat o zdraví zaměstnanců dobře? Kde se to naučit? Jednou z možností je sdílení dobré praxe. Na konzultačních dnech v rámci dlouhodobého projektu i soutěže Podnik podporující zdraví právě takové sdílení dobré praxe firmy vyhledávají a SZÚ se snaží jim v získávání zkušeností co nejvíce pomoci. „Podniky, kterým se třeba i opakovaně podařilo obhájit certifikát a ocenění Podnik podporující zdraví, jsou těmi, kteří svou úrovní péče o zaměstnance ukazují cestu dalším a rády sdílejí své zkušenosti. Na konzultačních dnech referují o svých postupech a vzájemně se inspirují. Vzniká tak významná a silná komunita firem, které považují péči o zdraví na všech úrovních za jednu z priorit a nastavují tak trendy v oboru HR co se týká péče o zaměstnance,“ popisuje efekty dlouhodobého programu PPZ MUDr. Vladimíra Lipšová.


Hlavní oblastí zaměření projektů PPZ je zdravý životní styl – vyvážená racionální strava, přiměřená fyzická aktivita, nekouření a management stresu. Neméně důležitou oblastí je prevence poškození zdraví vyplývající z náplně práce a rizik, které se vyskytují na daném pracovišti, a rehabilitace již vzniklých problémů. V poslední době se projekty zaměřují také na zvládání psychosociálních rizik, která jsou na vzestupu a na sladění pracovního a rodinného života. Statistiky v tuto chvíli říkají, že:

  • Cvičení na pracovišti umožňuje svým zaměstnancům 31 % oceněných podniků. Do většiny realizovaných aktivit jsou zapojováni také rodinní příslušníci, čímž je propojován pracovní a rodinný život.
  • Nárazová či jednodenní školení zaměřená na problematiku stresu nabízí 92 % oceněných podniků.
  • V krizových případech mají zaměstnanci k dispozici telefonní linku pomoci (46 % oceněných podniků) nebo možnost osobní psychologické konzultace přímo na pracovišti (19 % oceněných podniků). Tyto služby v řadě společností mohou využívat nejen kmenoví a agenturní zaměstnanci, ale také jejich rodinní příslušníci.
  • Velmi oblíbené je poskytování různých typů preventivních očkování zdarma nebo za zvýhodněnou cenu (proti chřipce – 92 % oceněných podniků, hepatitidě – 31 %, klíšťové encefalitidě – 31 %).

„Máme radost, že Podnik podporující zdraví se stává impulsem pro stále více firem starat se o své kolektivy ve všech ohledech podporující zdravé prostředí i psychickou pohodu na pracovištích. Věřím, že péče o zdraví se v oboru HR stává jakousi novou a velmi pozitivní módou. Odborníci Státního zdravotního ústavy jsou připraveni firmám pomoci najít cestu jak pečovat, tuto péči zacílit a zapojit se do úspěšné komunity Podniků podporujících zdraví i sebe navzájem v hledání stále nových a zajímavých cest péče o své kolegyně a kolegy. Pokud i u Vás na pracovišti máte chuť přidat se mezi takové firmy, neváhejte a kontaktujte nás, nabízíme nejen účast v soutěži, ale i možnost navštěvovat naše konzultační dny,“ uzavírá ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze