Ozonová vrstva by mohla být za několik desítek let obnovena

Ozonová vrstva by mohla být za několik desítek let obnovena
Fotografie: pixabay.com
  • Ozonová vrstva se začala poškozovat v 70. letech 20. století
  • Za postupnou obnovu může dohoda o zastavení používání chemikálií, které ji poškozují
  • Největší ozonová díra je nad Antarktidou a Arktidou

Nová zpráva OSN říká, že k obnovení ozonové vrstvy, která byla používáním škodlivých látek poškozena, může dojít v rámci několika desetiletí. V roce 1987 vznikla mezinárodní dohoda o zastavení používání škodlivých chemikálií, které poškozovaly ozonovou vrstvu a podle hodnocení byla tato dohoda úspěšná a ozon se obnovuje. Ačkoliv úbytek ozonu není hlavní příčinou změny klimatu, vyřazované chemikálie jsou silné skleníkové plyny, které jsou příčinou globálního oteplování.

Ozonová vrstva se začala poškozovat v 70. letech minulého století. V případě, že by nadále docházelo k její ztrátě, mohlo by to způsobit, že by se na povrch planety dostalo nebezpečné ultrafialové záření, které by mělo dopad jak na lidstvo, tak na zvířata. Kromě spálení může toto záření i poškodit DNA a způsobit rakovinu kůže. Chlorfluoruhlovodíky, které ozon poškozují, se dříve běžně používaly při výrobě lednic, klimatizací, sprejů atp.

Poprvé byla ozonová díra objevena v roce 1985 a o dva roky později byl podepsán Montrealský protokol, kde se celkem 46 zemí zavázalo k tomu, že postupně škodlivé chemikálie přestanou používat. Tato dohoda se stala první smlouvou pro OSN, která byla závazně dodržena a aktuálně se 99 % látek poškozující ozonovou vrstvu již nepoužívá. Například ozonová díra nad Antarktidou rostla až do roku 2000, teprve poté se začala obnovovat.


Nejhůře je na tom Antarktida

Pokud bude zachována současná dohoda, ozonová vrstva bude obnovena na stejné hodnoty, jaké měla v roce 1980, než byla ozonová díra objevena. Na různých místech však bude potřeba pro její obnovu různý čas. Nejhorší poškození je podle CNN nad Antarktidou, kde by k zotavení mělo dojít v roce 2066. Arktida je na tom o něco lépe, zde by měla obnova dosáhnout cíle v roce 2045. Na zbývajících částech planety by obnova neměla trvat déle jak 20 let.

Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze