Edison se stejnosměrným proudem prohrál válku s konkurencí. Má šanci na návrat?

Slepé uličky
1
Edison se stejnosměrným proudem prohrál válku s konkurencí. Má šanci na návrat?
Fotografie: Ondřej Pohl, fZone.cz

Distribuce elektrické energie pomocí střídavého proudu je dnes už samozřejmostí. Na začátku elektrifikace však soupeřil se stejnosměrným proudem. Rozhodovalo spoustu faktorů, od praktických technologických, přes obchodních, až po bizarní momenty jako první poprava elektrickým proudem.

Když se podíváte na elektrické zásuvky v domácnosti, bez problémů si vybavíte jejich základní parametry: napětí 230 V (i když někteří budou sveřepě trvat na starším standardu 220 V) a frekvence 50 Hz, což značí, že je zde střídavý proud. Když se ale rozhlédne po zařízení, která jsou k oněm zásuvkám připojené, řada z nich využívá stejnosměrný proud. Proč ho tedy nepřivést rovnou? I když se nám dnes zdají důvody zcela zřejmé, v počátcích tomu tak zdaleka nebylo.

Start elektrifikace si u nás spojujeme se jménem Františka Křižíka, ve Spojených státech to pak byl Thomas Alva Edison. Tento všestranný vynálezce se také snažil řešit problém, jak nahradit plynové osvětlení ve městech. K tomu měl sloužit jeden z jeho vynálezů – žárovka s uhlíkovým vláknem. Proud vyrobený pomocí dynama v tepelné elektrárně měl pak být distribuován pomocí sítě kabelů.

V této fázi vypadal model distribuce pomocí stejnosměrného proudu ještě životaschopně. Protože bylo potřeba napájet jen žárovky, bylo možno zvolit poměrně nízké a relativně bezpečné napětí a ignorovat ztráty vzniklé vedením proudu. Jak se ale rozšiřovaly pokrývané oblasti a přibývala další zařízení, otázka ztrát najednou začala být problém. To by se dalo řešit přiblížením elektráren lidským obydlím nebo zvětšením průřezu vodičů. Obojí je ale ze zřejmých důvodů neprůchozí.

A právě tady se projevila velká výhoda střídavého proudu jeho snadné transformování na vyšší napětí. Když se totiž při přenášení stejného výkonu zvýší transformátorem napětí desetkrát, klesne proud v ampérech na desetinu a ztráty způsobené odporem poklesnou na setinu. Tuto revoluční myšlenku začal propagovat vynálezce a podnikatel George Westinghouse. Na trh přišel ale až několik let po Edisonovi a po celou dobu se snažil dohnat jeho ztrátu.

Patenty, bezpečnost a popravy...

Jak ukazují četné zmínky v dobovém tisku, boj byl opravdu ostrý. Vedl se u soudů kvůli sporům o patenty a také v médiích, kde byla hojně probírána otázka bezpečnosti. Tehdejší bezpečnostní předpisy byly totiž ve srovnání s dnešními velice benevolentní. Řada měst umožňovala nadzemní vedení vodičů s jen velmi chatrnou izolací, což byl při využívání vyšších napětí recept na katastrofu. Lidé ještě elektřině plně nerozuměli a média přehnaně zveličovala každou tragédii, která s ní byla spojena.

Válka proudů tak přinesla takové bizarní momenty jako veřejné zabíjení psů a dalších zvířat proudem od konkurence, který má být více nebezpečný.

V takzvané „válce proudů“ vedené v USA na konci devatenáctého století tak můžeme vídat takové bizarní momenty jako vědce, který při veřejném experimentu pouští do psů elektrický proud a snaží se dokázat, že zatímco pes snese 1 000 voltů stejnosměrného proudu, ten střídavý zabíjí už při třetinové hodnotě.

Při další experimentech byli zabíjeni a koně a vše vyvrcholilo první popravou na elektrickém křesle, která se uskutečnila 6. srpna 1889. Elektřina měla nahradit oběšení, které už v té době začalo být považováno za nehumánní. Než se však komise dobrala k závěru, jaké parametry má mít proud pro popravu, vyžádalo to řadu zkoumání, kdy se experti jedné nebo druhé strany obviňovali z podjatosti. Spojovat ten či onen proud s popravou by totiž bylo „katastrofické PR“.

Na základě zkoumání komise doporučila pro popravu použití 1 000–1 500 voltů střídavého proudu a noviny poznamenaly, že je to polovina hodnoty napětí používaného v drátech nad ulicemi amerických měst. Po prvním elektrickém šoku srdce odsouzeného stále ještě pracovalo. Exekuce musela být opakována a přítomný reportér ji popsal jako „děsivou podívanou, mnohem horší než oběšení.“ George Westinghouse poznamenal: „Udělali by lépe, kdyby použili sekyru.“ Na pět následujících poprav, které byly provedeny v červenci a prosinci 1891, novináři už pozváni nebyli.

I přes to všechno se nakonec prosadily ekonomické aspekty. Postupnou konsolidací amerického trhu elektřinou vzniklo na základech Westinghouseho podniku impérium, které ovládalo tři čtvrtiny trhu. Pomohly tomu i takové zakázky jako dodávku elektřiny pro světovou výstavu v Chicagu pořádanou v roce 1893 nebo vodní elektrárna v blízkosti Niagarských vodopádů. Edison se z bitvy spíše dobrovolně stáhl, ale myšlenku střídavého proudu nikdy plně nepřijal. Údajně měl v roce 1903 popravit slonici Tipsy elektrickým proudem, aby před jeho nebezpečím varoval.

Zpátky na začátek?

V tomto ohledu měl Edison pravdu. Nebezpečný je i stejnosměrný proud, ale ten střídavý má navíc schopnost způsobit fibrilaci síní a následnou zástavu srdce, která při těchto úrazech bývá hlavní příčinou úmrtí. Používání střídavého proudu a vyšších napětí tak musela jít ruku v ruce bezpečnostními opatřeními a s nimi spojenými náklady.

Za 130 let po skončení války proudů se však svět radikálně proměnil. Díky vynálezu tranzistorů a LED diod, které v běžné domácnosti dominují, ke své činnosti potřebují nízké stejnosměrné napětí 12 nebo 24 V. Pokud máte na domě solární panely, pak víte, že k nim potřebujete drahý střídač, abyste je mohli připojit do sítě. A pak tu máme samozřejmě elektromobily, jejichž baterie jsou schopny přijímat jen stejnosměrný proud, ten střídavý si musí převádět, i proto je „AC nabíjení“ výrazně pomalejší.

Toto jsou hlavní důvody, proč se opět uvažuje o tom, že by se zavedly stejnosměrné rozvody. Tato snaha je však prozatím stále v teoretické fázi. Kdo ví, třeba ale s radikální proměnou energetiky nakonec dojde na Edisonovu myšlenku, byť se původně jevila jako slepá ulička.