Vyvracíme nejčastější mýty

Vyvracíme nejčastější mýty

Možná o tom ani nevíte, ale mnoho zažitých skutečností jsou pouhými mýty, které se dosud nepodařilo vyvrátit. V našem seriálu se zaměříme na ty nejčastější mýty a v přehledné podobě uvedme vše na pravou míru.